Bolesławice

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Numer oferty
223/4929/OGS
Powierzchnia działki
11 100 m2
Cena
960 000 PLN
Przeznaczenie działki
Budowlana
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Ujęcie wody
Miejska w drodze
Rodzaj kanalizacji
Miejska w drodze
Ogrodzenie
Brak

Opis nieruchomości

MSR Nieruchomości prezentuje na sprzedaż działkę budowlaną o powierzchni 1,11 hektara. Działka położona w miejscowości Bolesławice wśród jednorodzinnej zabudowie, zaledwie kilka minut od Bolesławca.
Teren działki płaski, dojazd drogą asfaltową. Doskonała inwestycja dla DEWELOPERA!

MEDIA:
- prąd, gaz, woda, kanalizacja – przy granicy działki

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 46MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe, zajmujące nie więcej niż 40 % powierzchni zabudowy,
b) usługi publiczne,
c) urządzenia i obiekty towarzyszące,
d) drogi wewnętrzne,
e) zieleń urządzona,
f) zieleń izolacyjna,

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nową zabudowę należy sytuować zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy:
a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi głównej i zbiorczej,
b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej i wewnętrznej,
c) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

2) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym;

3) maksymalna wysokość zabudowy:
a) mieszkaniowej - trzy kondygnacje nadziemne (w tym: parter, piętro i poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 12 m,
b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garaży - nie może przekraczać 8 m,

4) geometria dachu:
a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,
b) kąt nachylenia połaci dachowych: w przedziale 35 °- 45°,
c) pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą, w odcieniu czerwieni lub brązu,

5) gabaryty zabudowy:
a) mieszkaniowej i usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,
b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

6) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:
a) w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy sąsiedniej działki budowlanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, z zachowaniem odległości zabudowy od dróg oraz wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
b) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i ukształtowania połaci dachowych,

7) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 40%; minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 30%;

8) ustala się minimalne powierzchnie nowo-wydzielanych działek budowlanych: 900 m² - dla zabudowy mieszkaniowej,

9) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:
- dla lokali mieszkalnych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie.

Cena: 960 000 zł

Wynagrodzenie dla biura pokrywa strona sprzedająca.


Parametry dodatkowe

  • Dostępne w okolicy: Rzeka, Przedszkole, Plac zabaw, Zabudowa niska, Kościół, Las, Sklep, Szkoła
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Kontakt

Magda Rzewnicka

Magda Rzewnicka

Telefon:
572344551
E-mail:
magda@msrnieruchomosci.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MSR Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, że będę posiadać dostęp do treści swoich danych, do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest MSR Nieruchomości z siedzibą przy Zgorzelecka 46, 59-700 Bolesławiec (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@nieruchomosciboleslawiec.pl… czytaj więcej