Ruszów

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Numer oferty
236/4929/OGS
Powierzchnia działki
4 900 m2
Cena
299 000 PLN
Przeznaczenie działki
Budowlana
Prąd
Tak
Ujęcie wody
Miejska w drodze

Opis nieruchomości

Działka budowlana o pow. 49 arów, blisko media, Ruszów, kilka minut od Gozdnicy!

MSR Nieruchomości przedstawia na sprzedaż działkę gruntu o powierzchni 4900 m2 znajduje się w miejscowości Ruszów gm. Węgliniec.

Działka gruntu położona w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, bliskość lasu oraz terenów zielonych urozmaica to miejsce. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach 123 m x 27 m. Teren płaski, dojazd do działki drogą asfaltową oraz polną.

W miejscowości Ruszów znajduje się szkoła, przedszkole oraz sklepy spożywcze.

Dostępne media: woda, prąd - przy granicy działki


Dogodny dojazd do miast:
- Gozdnica – 8 km
- Węgliniec – 15 km
- Żagań/Żary – 30 km

Wyznacza się tereny zabudowy wiejskiej oznaczone na rysunku planu symbolem 2.39M:

1. Przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa zagrodowa;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

1) nieuciążliwe usługi;
2) drobna nieuciążliwa produkcja lub rzemiosło;
3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
4) urządzenia towarzyszące;
5) zieleń urządzona.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne typu wolno stojącego lub bliźniaczego;
2) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu):
a) 4 – 8 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KDD,
b) 5 – 10 m od linii rozgraniczających dróg gospodarczych transportu rolnego i leśnego Kdg,

4) w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych na granicy działek, z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

5) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: nie więcej niż 0,35; minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30 %;

6) ustala się obowiązek stosowania dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych, pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową, łupkiem lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej;

7) wysokość zabudowy nie może przekroczyć:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 10 m;
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 14 m;
c) dla zabudowy usług, drobnej nieuciążliwej produkcja lub rzemiosła: 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12 m;

Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:
1) pod zabudowę zagrodową 1500 m2 ;
2) pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną:
a) wolno stojącą = 900 m2 ,
b) bliźniaczą = 450 m2.

Zapraszam na prezentację!
Cena: 299 000 zł
Wynagrodzenie dla biura ponosi wyłącznie strona sprzedająca!

Kontakt

Magda Rzewnicka

Magda Rzewnicka

Telefon:
572344551
E-mail:
magda@msrnieruchomosci.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MSR Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, że będę posiadać dostęp do treści swoich danych, do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest MSR Nieruchomości z siedzibą przy Zgorzelecka 46, 59-700 Bolesławiec (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@nieruchomosciboleslawiec.pl… czytaj więcej